ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਲਿਂਗ ਸੈਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ :

                          ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਿਂਗ ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੌਂਸਲਿਂਗ ਸੈਲ  ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ COVID-19 ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕੌਂਸਲਿਂਗ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਜ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ  ਵਚਨਵਧ ਹੈ |

        ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ |           

Anti COVID-19 Counseling Cell

Members

Name

Designation

Contact Number

Kuldeep Kumar

Assistant Professor in English

9855256012

Sudha Sharma

NSS Programme Officer

9465730038

Rupinder Sharma

NSS Programme Officer

7087170433

Gurpreet Kaur

NCC Incharge

9855777720

Dr. Mewa Ram

NSS Programme Officer

9417625488

Ashwani Kumar

Red Ribbon Club Incharge

9216516003

Dr. Hatinder Kaur

Red Cross Unit Incharge

98884-60094

Gulshandeep Kaur

NSS Programme Officer

9780116161

                                                                                                                                     

                                                                                                                                           ਪ੍ਰੋ (ਡਾ. ) ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

                                                                                                                                            ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ , 

                                                                                                                                            ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ 


    
                                                                                                      

This document was last modified on: 03-05-2020