ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ, ਸੰਗਰੂਰ

ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078009055071


Vision:
  • To impart education in a way so as to bring out the higher qualities of mind, body and character of the learners.
Mission:
  • Transmission of knowledge and education of the masses in the rural, semi-urban and urban areas of the region.
  • Imparting higher education to all sections of the Society.
  • Promotion of Punjabi Language and Culture.
  • Involving the youth in community activities through Youth Welfare, NCC, NSS and Red Cross to inculcate a sense of discipline in them so as to make them responsible citizens of the nation with secular outlook.
  • Transforming the faculty and students to respect all religions and cultures for making them sensitive global citizens.
Founder of the College

Founder of the College
1878-1948