ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ, ਸੰਗਰੂਰ

Mission Fateh, Punjab Fights Corona

M.A. Sem-I (Punjabi, English, Political Science) ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪੋਰਟਲ ਤੇ online ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Vision:
  • To impart education in a way so as to bring out the higher qualities of mind, body and character of the learners.
Mission:
  • Transmission of knowledge and education of the masses in the rural, semi-urban and urban areas of the region.
  • Imparting higher education to all sections of the Society.
  • Promotion of Punjabi Language and Culture.
  • Involving the youth in community activities through Youth Welfare, NCC, NSS and Red Cross to inculcate a sense of discipline in them so as to make them responsible citizens of the nation with secular outlook.
  • Transforming the faculty and students to respect all religions and cultures for making them sensitive global citizens.
Founder of the College

Founder of the College
1878-1948

Important Message from The Principal for Students